Strona główna ]

 

CHRISTIANITAS

KRÓLESTWO POLSKIE

 

 

 

 

KONSTYTUCYE KRÓLESTWA POLSKIEGO

KONSTYTUCYA

2016.07.15/05

„Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstw dokonanych na Polakach”

 

1.     Sejm Walny Konstytucyjny ustanawia dzień 11 lipca każdego roku, począwszy od 11 lipca A.D. 2017 Świętem Narodowym Królestwa Polskiego jako „Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Ludobójstw dokonanych na przestrzeni dziejów na Polakach, Lachach, Lechach, Lechitach, Wenedach, Sarmatach”, „Dzień Pamięci Męczeństwa Narodu Polskiego”, „Dzień Modlitwy za wrogów Polski i Polaków, Lachów, Lechów, Lechitów Wenedów, Sarmatów”.

2.     Nie jest to dzień wolny od pracy.

3.     Każdy Polak, Lech, Lechita, Lach, Sarmata, Weneda powinien uczestniczyć w tym dniu we Mszy Świętej w swoim kościele według miejsca zamieszkania lub pobytu i modlić się, tak za Ofiary, jak i sprawców ludobójstw dokonanych na Polakach.

4.     Do czasu ustanowienia innej Modlitwy można modlić się "Modlitwą za naszych wrogów" - odmawianą i polecaną przez śp. ks. Jana Steckiewicza, jak niżej.

 

"Ojcze niebieski, ześlij przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela i Uświęciciela, swoją miłość ojcowską na wszelką ciemność, aby się w ten sposób nawróciła lub pozostała w obrębie swego królestwa.

 

Ojcze, ześlij Twoją miłość Ojcowską, aby wszyscy, którzy nas prześladują, zdradzają, chcą wyrządzić zło, zostali przed tym powstrzymani przez Twoją święta obecność!

 

Ojcze ześlij swój ogień miłości na wszystkich kłamców, oszczerców, szyderców, abyśmy w porę ich poznali i mogli się przed nimi ustrzec.

 

Ojcze wylej swoją miłość na wszystkich przestępców, na wszystkie narzędzia przemocy, morderstwa ślepej żądzy władzy, aby nie szkodzili nam i całej ludzkości.

 

Ojcze pozwól, aby święta siła Twojej miłości, niby piorun, spadła na ziemię, kiedy mordercy będą szli przez ziemię przynosząc zgubę wszystkim narodom.

 

Ojcze, bądź wtedy z nami, bądź naszym wybawcą, naszym Panem i naszym przywódcą. Bądź naszą osłoną, naszą siłą i mocą.

 

Ojcze, daj, aby poznali niebezpieczeństwo czasu, spowodowane podstępem węża starodawnego.

 

Ojcze, bądź władcą we wszystkich miejscach! Rozkaż ciemności, aby odeszła precz na miejsce swojej złośliwości i oszczędziła ludzi.

 

Ojcze, najlepszy Ojcze, uczyń co Twoja miłość ojcowska uznaje we wszystkim za dobre, prawdziwe i święte! W to wierzymy i tego jesteśmy pewni.

Amen."

Aprobacya Króla Polski – 29 sierpnia A.D.2016

Umieszczono w Metryce Koronnej z mocą obowiązującą – 29 sierpnia A.D.2016

Vacatio legis – z dniem ogłoszenia w Metryce Koronnej Królestwa Polskiego

KONSTYTUCYA

2016.07.15/06

O urzędnikach i funkcjonariuszach publicznych nadużywających władzy, zachowujących się w sposób wyraźnie wskazujący na działanie pod wpływem korupcji, rozumianej jako zepsucie moralne; z domniemaniem chęci zysku oraz zachowujących się wyraźnie antypolsko”.  

1.     Urzędnik i funkcjonariusz publiczny sprawujący swój urząd lub stanowisko na obszarze Ziemi Korony Królestwa Polskiego nie może nadużywać władzy wobec Poddanego, poprzez rażące pogwałcenie swoich obowiązków i kompetencji, ani zachowywać się wobec Poddanego w sposób wskazujący wyraźnie na działanie pod wpływem korupcji, rozumianej jako zepsucie moralne; z domniemaniem chęci zysku lub przyszłych korzyści, poprzez działanie na rzecz osób trzecich.

2.     Urzędnik i funkcjonariusz publiczny sprawujący swój urząd lub stanowisko na obszarze Ziemi Korony Królestwa Polskiego, a wyrządzający stronie, poprzez swoje niedbałe postępowanie, ujęte w pkt.1, szkodę majątkową, zobowiązany jest tę szkodę pokryć z własnego majątku, dochodów etc., lub pokryć pełny wydatek Skarbowi Królestwa Polskiego, który za błąd tegoż urzędnika taką szkodę wcześniej pokrył ze Skarbu Królestwa Polskiego.  

3.     Urzędnik i funkcjonariusz publiczny działający na obszarze Ziemi Korony Królestwa Polskiego musi działać wyłącznie w interesie Korony Królestwa Polskiego, rozumianego jako dobro wspólne wszystkich Poddanych - Polaków.

4.     Urzędnik i funkcjonariusz publiczny sprawujący swój urząd lub stanowisko na obszarze Ziemi Korony Królestwa Polskiego nie może być anty-Polakiem, szydzącym w sposób jawny lub domniemany z Polaków i z polskości.

5.     Urzędnikiem i funkcjonariuszem publicznym sprawującym urząd lub stanowisko na obszarze Ziemi Korony Królestwa Polskiego nie może być z narodowości lub pochodzenia: Niemiec, Rosjanin, Ukrainiec, Żyd.

6.     Urzędnikiem i funkcjonariuszem publicznym sprawującym urząd lub stanowisko na obszarze Ziemi Korony Królestwa Polskiego może być wyłącznie kulturowy, genetyczny i religijny tj. ochrzczony w wierze rzymsko-katolickiej Polak, kochający polskość i Polaków.

7.     Za naruszenie powyższych norm prawa Korony Królestwa Polskiego grozi infamia połączona z banicją.

 

Aprobacya Króla Polski – 29 sierpnia A.D.2016

Umieszczono w Metryce Koronnej z mocą obowiązującą – 29 sierpnia A.D.2016

Vacatio legis – z dniem ogłoszenia w Metryce Koronnej Królestwa Polskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna ]

Copyright © 2016-2017  Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Right Riserved